ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «Компанія «ВЕНТЕКО» здійснює діяльність у сфері розробки документації, яка регламентує природоохоронну діяльність підприємств:

  • інвентаризація джерел утворення та видів промислових відходів;
  • паспортизація промислових відходів;
  • розробка паспортів місць видалення відходів;
  • інвентаризація викидів забруднюючих речовин;
  • розробка документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • фізико-хімічні дослідження якості води;
  • лабораторний контроль дотримання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами;
  • розробка матеріалів оцінки впливу на оточуюче середовище;
  • інші види робіт у сфері екології.

Компанія має в своєму складі власну акредитовану лабораторію та висококваліфікований персонал з достатнім досвідом виконання робіт в області екології.Місія компанії

Ми прагнемо бути кращими в області екологічних досліджень та проектування, надаючи широкий спектр послуг еталонної якості.

Мета компанії

Заняття лідируючих позицій на ринку послуг екологічного характеру.

Цінності компанії

Професіоналізм – це глибоке знання своєї спеціальності, відповідальне та добросовісне відношення до обов'язків, якісне та своєчасне виконання поставлених завдань.
Самовдосконалення – це безперервний рух вперед, вдосконалення здібностей та професійних навичок.
Співпраця - це злагоджена робота єдиної команди, в якій кожний якісно виконуючи свою роботу, впливає на досягнення компанією своєї мети.
Ефективність – це досягнення максимальних результатів при оптимальному використанні ресурсів.
День за днем ми набуваємо драгоцінний досвід та вдосконалюємо практичні методи роботи, безперервно підвищуючи якість і розширюючи спектр послуг, які надаються, гарантуючи конфіденційність та високий професіоналізм у відношеннях із замовником.