Лабораторні дослідження

Проведення інструментально-лабораторного контролю на стаціонарних джерелах викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Визначення ефективності роботи газоочисних установок.
Визначення димності та вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту.
Проведення досліджень атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлових масивів.
Проведення фізико-хімічних досліджень поверхневих і стічних вод.