Промислові відходи

Проведення інвентаризації джерел утворення та видів промислових відходів.
Розробка технічних паспортів відходів (ТПВ).
Складання реєстрових карт об'єктів утворення відходів (ОУВ) та об'єктів обробки і утилізації відходів (ООУВ)
Розробка паспортів місць видалення відходів (МВВ).
Підготування пакету документів для отримання дозволу та лімітів на утворення і розміщення відходів.
Підготування та реєстрація декларації про утворення відходів.