Викиди в атмосферу

Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Розробка документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Розробка показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Розробка паспортів газоочисних установок (ГОУ).